Rajasthan

Roshan Duniya Seva Foundation
Alwar
Roshan Duniya Seva Foundation
Bansur
Roshan Duniya Seva Foundation
Thanagazi
Roshan Duniya Seva Foundation
Virat Nagar
Roshan Duniya Seva Foundation
Shatpura
Roshan Duniya Seva Foundation
Bhiwadi
Roshan Duniya Seva Foundation
Bhatinda
Roshan Duniya Seva Foundation
Kotputli

Uttrakhand

Roshan Duniya Seva Foundation
Dehradun
Roshan Duniya Seva Foundation
Haridwar
Roshan Duniya Seva Foundation
Nainital
Roshan Duniya Seva Foundation
Pitoragarh